הסתרת הסיגריות בפיצוציות ובדיוטי פרי – סקירת החוק

מדי כמה שנים, מפרסם משרד הבריאות את הנתונים הנוגעים לאחוזי המעשנים בקרב הישראלים. נתונים אלו, שעל-פיהם כ-20% מהישראלים מעשנים, מקורם בסקרים שונים, אך ככל הנראה אחוז המעשנים בפועל גדול בהרבה. מלבד זאת, ישנו גם אחוז לא מבוטל של מעשנים פאסיביים, כלומר מי שחשוף לעישון כפוי בשל אנשים המעשנים בסביבתו. המחוקק מודע לסכנות העישון, ולכן,  לקראת פתיחתה של השנה החדשה, אישרה הכנסת חוק חדש המגביל את הצגתם של מוצרי טבק. מה אומר החוק החדש? על כך במאמר הבא.

מטרת החוק

כל מעשן בוחר לרכוש את הסיגריות שלו במקוםאחר, אך שני המקומות המקובלים ביותר למטרה זו הן פיצוציות וחנויות הדיוטי-פרי בנמלהתעופה. בחנויות הדיוטי-פרי מוצעים ללקוח מבצעים שונים ופטור ממע"מ ויתרונןשל הפיצוציות הוא במיקום שלהן ובזמינות הרבה שלהן לכלל הלקוחות. עד כה, פיצוציותרבות הקדישו חלק נכבד מאזור התצוגה שלהן לסיגריות. כך, גם אם לקוח נכנס לפיצוציהב מטרה לרכוש בקבוק משקה או חטיף כלשהו, כאשר הוא היה מגיע לקופה, היה ניצב לנגד עיניו קיר שלם כמעט המוקדש למוצרי טבק. מצב זה עלול לעודד עישון לא רק בקרב מי שכבר מעשן, אלא חמור מכך – גם בקרב בני נוער. אומנם החוק אוסר על מכירת מוצר טבק לנוער, אך לא ברור עד כמה הפיצוציות הפרטיות אוכפות איסור זה, ואין ספק כי הצגת חפיסות הסיגריות לראווה אינה תורמת לעניין. גם חנויות דיוטי-פרי משתדלות למשוך לקוחות על ידי הצגת חפיסות של סיגריות, ולכן, גם להן יש יד בעידוד העישון בקרב הציבור הרחב. מטרת החוק החדש היא לצמצם את הנראות של הסיגריות במרחב הציבורי, להניא את הציבור מלרכוש את הסיגריות ואולי אף להקל על מי שמנסה להיגמל מעישון.

עיקרי החוק

מדינת ישראל היא כמובן מדינה חופשית, ועל כן אינה אוסרת את השימוש בחומרי הטבק, אך אחת המטרות שלה היא להגן במידת האפשר על אזרחיה. מכיוון שנזקי העישון ידועים היום היטב, נוקט המחוקק באמצעים שונים על מנת להגביל את העישון, לפחות במסגרת המרחב הציבורי. לשם כך נחקקו בשנים האחרונות תקנות וחוקים שונים המגבילים את היקף השימוש בסיגריות. זוהי גם מטרתו של החוק החדש, והעיקרון העומד ביסודו הוא פשוט; על פי הסעיף החדש, סיגריות לא יוצגו עוד בחזית של פיצוציות או חנויות. במקום זאת, הסיגריות יאוחסנו בחדר אחר או שיכסה אותן וילון שימנע מהלקוח לראות אותן. באופן זה, מקווה המחוקק לצמצם משמעותית את היקפי המכירות של חפיסות הסיגריות, ולעודד גמילה מעישון בקרב הקהל הרחב.

הזמנה להפסיק לעשן

התיקון החדש לחוק הוא רק השלב הראשון; בהמשך, מתכוון המחוקק להרחיב אותו עוד יותר ולחייב שימוש בחפיסות אחידות ללא צילומים. בבסיסו שלרעיון זה, עומדת ההכרה בכך שחלק מן הציבור מתחיל לעשן בשל התדמית ה"קולית" של מנהג מזיק זה. על כן, באמצעות נטרול השפעת המראה החיצוני של האריזה, מעוניין המחוקק להניא משתמשים חדשים מלצרוך את הסיגריות. תיקונים אלו נועדו כאמור גם להקל על המעשנים, ועל מי שמחפש איך להפסיק לעשן. בשורה התחתונה – זוהי הזמנה לכלל ציבור המעשנים להיגמל מסיגריות ולאמץ אורח חיים בריא יותר.