הסתרת הסיגריות בפיצוציות ובדיוטי פרי – סקירת החוק

הסתרת מוצרי טבק בחנויות

מדי כמה שנים, מפרסם משרד הבריאות את הנתונים הנוגעים לאחוזי המעשנים בקרב הישראלים. נתונים אלו, שעל-פיהם כ-20% מהישראלים מעשנים, מקורם בסקרים שונים, אך ככל הנראה אחוז המעשנים בפועל גדול בהרבה. מלבד זאת, ישנו גם אחוז לא מבוטל של מעשנים פאסיביים, כלומר מי שנחשף לעישון כפוי בשל אנשים המעשנים בסביבתו.

המחוקק מודע לסכנות העישון, ולכן,  לקראת פתיחתה של השנה החדשה, אישרה הכנסת חוק חדש המגביל את הצגתם של מוצרי טבק. מה אומר החוק החדש? על כך במאמר הבא.

מטרת החוק

כל מעשן בוחר לרכוש את הסיגריות שלו במקום אחר, אך שני המקומות המקובלים ביותר למטרה זו הן פיצוציות וחנויות הדיוטי-פרי בנמל התעופה.

בחנויות הדיוטי-פרי מוצעים ללקוח מבצעים שונים ופטור ממע"מ ויתרונן של הפיצוציות הוא במיקום שלהן ובזמינות הרבה שלהן לכלל הלקוחות. עד כה, פיצוציות רבות הקדישו חלק נכבד מאזור התצוגה שלהן לסיגריות.

לקוח הנכנס לקיוסק במטרה לרכוש בקבוק משקה או חטיף כלשהו, כאשר הוא היה מגיע לקופה, היה ניצב לנגד עיניו קיר שלם כמעט המוקדש למוצרי טבק, מצב זה עלול לעודד לא רק בקרב מי שכבר מעשן, אלא חמור מכך – גם בקרב בני נוער. אמנם החוק אוסר על מכירת מוצר טבק לנוער, אך לא ברור עד כמה הפיצוציות הפרטיות אוכפות איסור זה, ואין ספק כי הצגת מוצרי טבק לראווה אינה תורמת לעניין, גם חנויות דיוטי-פרי משתדלות למשוך לקוחות על ידי הצגת חפיסות של טבק לגלגול או מגולגל ולכן, גם להן יש יד בעידוד העישון בקרב הציבור הרחב.

מטרת החוק החדש היא לצמצם את הנראות של מוצרי הטבק במרחב הציבורי ואולי באמצעות זה להוריד את כמות המשתמשים.

עיקרי החוק

מדינת ישראל היא כמובן מדינה חופשית, ועל כן אינה אוסרת את השימוש בחומרי הטבק, אך אחת המטרות שלה היא להגן במידת האפשר על אזרחיה, מכיוון שנזקי הטבק ידועים היום היטב, נוקט המחוקק באמצעים שונים על מנת להגביל את העישון, לפחות במסגרת המרחב הציבורי. לשם כך נחקקו בשנים האחרונות תקנות וחוקים שונים המגבילים את היקף השימוש בסיגריות. זוהי גם מטרתו של החוק החדש, והעיקרון העומד ביסודו הוא פשוט; על פי הסעיף החדש, מוצרי טבק לא יוצגו עוד בחזית של פיצוציות וחנויות ובמקום זאת הן יאוחסנו בחדר אחר או שיכסה אותן בוילון המונע מהלקוח לראות אותן. באופן זה, מקווה המחוקק לצמצם משמעותית את היקפי המכירות של מוצרי הטבק ולעודד גמילה מעישון בקרב הקהל הרחב.

הזמנה להפסיק לעשן

התיקון החדש לחוק הוא רק השלב הראשון; בהמשך, מתכוון המחוקק להרחיב אותו עוד יותר ולחייב שימוש בחפיסות אחידות ללא צילומים. בבסיסו של רעיון זה, עומדת ההכרה בכך שחלק מן הציבור מתחיל לעשן בשל התדמית ה"קולית" של מנהג מזיק זה.

על כן, באמצעות נטרול השפעת המראה החיצוני של האריזה, מעוניין המחוקק להניא משתמשים חדשים מלצרוך את הסיגריות. תיקונים אלו נועדו כאמור גם להקל על המעשנים, ועל מי שמחפש איך להפסיק לעשן.

בשורה התחתונה – זוהי הזמנה לכלל ציבור המעשנים להיגמל ולאמץ אורח חיים בריא יותר.

כתבות נוספות