Answer: 

אי אפשר להישאר אדישים למידע החדשני והעמוק שמועבר בסדנה. הסדנה בנויה כמו מפה המסבירה כיצד לצאת ממבוך. היא מורכבת מכ-20 הוראות פשוטות, שאם עוקבים אחריהן במהלך הסדנה ומיישמים את הכלים הניתנים אחריה, לא ניתן להישאר ללא השפעה ושינוי באורח החיים .