Answer: 

הסדנה מתאימה לכל אדם שמעוניין לקבל כלים לשימוש מושכל בנייד. גם מי שלא מודה או מרגיש שהוא "מכור" יקבל ערך רב מהמידע והכלים הניתנים בסדנה. הוא רק צריך להסכים לצפות בה עד סופה.