Show on Homepage: 

כותרת מטרת הקורס: 

מטרת הקורס

כותרת שיטת הלימוד: 

הנושאים הנלמדים

כותרת מרצים: 

מרצים

כותרת הנושאים הנלמדים: 

הנושאים הנלמדים

כותרת מבנה הקורס: 

מבנה הקורס

Service Category: 

פשוט לישון

Course Features: 

סדנה קבוצתית הזהה לסדנאות במרכזי אלן קאר במרכזים שלנו רק בפורמט דיגיטאלי המאפשר
אינטראקציה מלאה עם המנחה ועם המשתתפים הנוספים בסדנה
מגוון מסלולי אחריות לבחירתך
פגישה חד פעמית באורך של כ-5 שעות
תמיכה טלפונית וסדנאות חיזוק לאורך כל תקופת האחריות ללא תוספת תשלום
ניתן לקיים גם סדנאות פרטיות בפורמט של אונליין Live

Course Icon: 

Course Price: 

2500.00

Course Title: 

סדנת אונליין Live

Show Price: 

Enable Booking: 

5-6 שעות

מרצים

[field_course_pre_requisites]

קורסים נוספים