Answer: 

אין הגבלה לכמות הפעמים שניתן לצפות בשיעורים.
הסדנה פתוחה למשך 30 ימים בתחילת הצפיה, בפרק הזמן הזה ניתן לצפות בפרקים ללא הגבלה.