Answer: 

התחושב משתנה מאוד מאחד לאחד.
יש אנשים שבאמצע השסדנה יאבדו את החשק לעשן.
יש אנשים שיסיימו את הפרק האחרון ויזרקו את חפיסת הסיגריות.
יש כאילו שיצטרכו לצפות בסרטי התמיכה עד שהאסימון יפול באופן סופי.
חלק יחוו הערה, חלק יהיו מבולבלים וחלק פשוט יפסיקו לעשן.
לא משנה איך תרגישו בתום הצפיה, העיקר שתקבלו את זה ובסופו של דבר תפסיקו לעשן.