Answer: 

הסדנה כוללת 8 פרקים של כ- 20 דקות כול אחד ועוד 10 סרטי תמיכה קצרים.
אנחנו ממליצים לסיים את הצפייה תוך שבוע ומקסימום חודש.
משך זמן מצפיה תלוי בצופה.