Answer: 

הסדנה כוללת 8 פרקים של כ- 20 דקות כל אחד ועוד 10 סרטי תמיכה קצרים.
אנו ממליצים לסיים את הצפייה תוך שבוע ומקסימום חודש.
משך זמן מצפיה תלוי בצופה.