Answer: 

יש לנו שלוש חבילות לסדנה האינטרנטית שלנו, החבילה המורחבת כוללת תמיכה טלפונית לתקופת הסדנה וחבילת הפרימיום כולל תמיכה טלפונית לכל החיים.