Answer: 

כן, מי שלא יספיק לצפות בכל הסדנה במשך 30 ימים בכל הסרטים יוכל לקבל הערכה בתשלום.
אנחנו גובים תשלום עבור הערכת המנוי בכדי ליצר תמריץ ללקוח לעמוד בזמן הצפיה של 30 ימים שזהי התקופה האפשקטיבית ביותר להצלחת הגמילה.