Answer: 

כן, מי שלא יספיק לצפות בכל הסדנה במשך 30 ימים בכל הסרטים יוכל לקבל הארכה בתשלום.
אנחנו גובים תשלום עבור הערכת המנוי בכדי ליצר תמריץ ללקוח לעמוד בזמן הצפיה של 30 ימים שזהי התקופה האפקטיבית ביותר להצלחת הגמילה.