Answer: 

סדנה בירושלים, מעשן ותיק פנה לאחד מהמשתתפים באחת ההפסקות ואמר לו "יש מישהו בעולם שיכול לבוא אליך, לפתוח לך את הארנק ולקחת לך כסף?" והסביר לו שזה מה שקורה בכל פעם שהוא קונה סיגריות.