Answer: 

שנתיים אחרי שעשיתי את הסדנה , כשסיימתי תפקיד בחברה אחרת, ניצלתי את ההזדמנות והחלטתי ללכת על זה עד הסוף - פניתי למנכ"ל של אלן קאר בישראל, הגעתי לראיון עבודה – ומאז אני כאן.