Answer: 

אני ניסיתי להפסיק באמצעות כח רצון והחזקתי מעמד 8 חודשים שהיו החודשים הכי קשים בחיים שלי – הייתי בלתי נסבל והרצון לסיגריה לא נעלם – זה שיגע אותי עד שבסוף לא יכלתי יותר להחזיק מעמד וחזרתי לעשן.