Answer: 

ללוות את המשתתפים שלי ב"רגע" הזה שבו הם פשוט מוותרים על כל האמונות והסיפורים שלהם שגרמו לתקיעות בחיים שלהם – זה רגע שבו הם פשוט בוחרים בחיים אחרי כל כך הרבה שנים שבחרו אחרת. החדר מתמלא אופטימיות ושמחה וזאת אנרגיה שאי אפשר להתעלם ממנה - מקווה שזה רגע שלא יפסיק לרגש אותי.