Answer: 

אני זוכר שישבה אצלי אישה מבוגרת שחולה במחלת ריאות COPD והיא התחננה ליושבים בחדר בקול רועד שיפסיקו לעשן לפני שיהיה מאוחר מדי – היא אמרה להם גם אני חשבתי שאני חכמה יותר מכולם והיום אני משלמת את המחיר – עד היום האישה הזאת לא מעשנת ומאושרת על הבחירה שלה בעצמה.