Answer: 

  • מעולם לא ניסיתי להפסיק לעשן לפני אלן קאר . יש מטופלים שמנסים  את כל שיטות הגמילה האפשריות כי בסופו של דבר מעשנים יעשו הכל על מנת להפסיק לעשן .