Answer: 

שני דברים נותנים לי כח והשראה כל פעם מחדש: הזיכרון שלי כמעשנת שמפחדת להפסיק לעשן יותר מהפחד מכל מחלה אפשרית וההרגשה של ההתפכחות מזה, והשליחות של לגרום לכל מעשן בישראל להרגיש חופשי כמוני.