Answer: 

לא להתייאש ולא לוותר. תהליך שינוי דורש זמן וכל אחד בזמן שלו. יש כאלה שמספיק להם 6 שעות ויש כאלה שצריכים יותר. להתמקד בתוצאה – לאן אתה רוצה להגיע ואז משך הזמן להגעה ליעד הופך ללא רלוונטי .