Answer: 

האמת הפשוטה שהסדנה פגישה עם הלקוח ממש משנה חיים! אני אוהבת לראות את התהליך שהלקוחות עוברים כבר במהלך הסדנה כשהם מרכיבים משקפיים אחרים על ההתמכרות שלהם. והמעבר בין "אני אוהב לעשן" ל- "אני לא מבין איך עישנתי כל כך הרבה שנים- אין לי שום רצון לעשן"- הוא מופלא ומצית בי כל פעם את ההתלהבות מחדש