Answer: 

לא משנה כמה שנים אני עושה את זה, זה אף פעם לא מפסיק לרגש אותי, לשמוע שאנשים מאושרים, נושמים, מריחים, מרגישים שהם הצליחו להתגבר על הדבר שאולי נתפס אצל חלקם כדבר הקשה ביותר לנצח.