Answer: 

שזה לא נורא גם אשתי היתה צריכה 2 מפגשים כדי להפסיק היא כבר לא מעשנת 11 שנה, אם הילד שלך היה נכשל במבחן אחד במתמטיקה לא היית אומר לו לעזוב את בית הספר אלא ללמוד שוב כדי שיצליח אותו דבר גם כאן, אנחנו אף פעם לא נרים ידיים נלווה אותך עד שתפסיק לעשן ולא פחות חשוב מזה עד שזה לא יהיה לך חסר ולא תהיה לך שום קנאה במעשנים או געגוע לסיגריות