Answer: 

שהאמת על עישון היא שאתה לא בוחר לעשן, כי עישון זה בסך הכל מלכודת של חברות הטבק שכל המטרה שלה היא לפתח אצלך תלות והתמכרות יומיומית כדי שתמשיך לשלם להם כל יום כל החיים, עד שתקבל את השכל או את הכוח להפסיק או עד שזה יהרוג אותך. ועוד משהו שההבדל היחיד בינך לבין החבר שלך שאינו מעשן הוא שהמעשן תלוי בסיגריות כדי להנות מהחיים, להתמודד עם לחץ וכן הלאה, הלא מעשן לא צריך את זה ושסיגריה בסוף לא נותנת שום ערך מוסף זו סתם הונאה וחבל שיהיה פראייר.