Answer: 

  • אי אפשר להעביר את הסדנה אם לא עישנת, כי רק מישהו שעישן פעם באמת יבין מעשן. עישנתי 19 שנה מגיל 14 חפיסה וחצי ביום, עברתי את הסדנה שלי בלונדון לפני 12 שנים מאז לא נגעתי בסיגריה אחת וזה לא היה חסר לי אפילו לרגע אחד.