Answer: 

  • כמה דברים: קודם המתנה המדהימה שהסדנה הזו נותנת לאנשים, השחרור מהתלות הנוראית בסיגריות, תחושת מסוגלות, חופש, בטחון, שליטה, בריאות ותכלס עוד הרבה יותר שנים על פני האדמה הזו. מבחינתי זו זכות גדולה לעסוק בכזה דבר, כמו שאומרים כל המציל נפש אחת....
    הדבר השני זו הגאונות והפשטות של השיטה, לא משנה כמה פעמים אני מעביר את הסדנה אני נדהם כל פעם מחדש כמה זה חזק ואפקטיבי, כמה הדבר הזה הגיוני ואיך הוא מצליח לגעת באנשים וממש להוציא אותם מחושך לאור