Answer: 

בהחלט, רבים מהמשתתפים נוטלים או נטלו כדורי שינה לפני הסדנא. בסדנת פשוט לישון נלמד איך לשפר את השינה, כל שנוכל בהדרגה להיפטר
מכדורי השינה. למי שנוטל כדורי שינה וישן איתם מצוין אנו ממליצים להגיע לסדנה כדי להיפטר מהתלות בכדורים ולהמשיך לישון מצוין. הסדנה מתאימה בעיקר לנוטלי כדורי שינה שלא ישנים טוב עם הכדורים (וכמובן מתאימה למי שאינו נוטל כדורים כלל). למי שאין בעיית שינה עם הכדורים מומלץ להתחיל להיגמל מהכדורים ולהגיע לסדנה שלנו במידה וייתקל בקשיי שינה במהלך הגמילה.

Service Category: 

סדנה להפרעות שינה