Answer: 

את סדנאות פשוט לישון מעבירים צוות המנחים המיומן שעברו הכשרה מקיפה ויסודית בפיזיולוגיה של
מנגנון השינה ובהנחיית קבוצות:

  • הגברת אורית רוזן
  • הגברת רוני אגת
  • הגברת נגה צורגיל
  • וד"ר עמרי בן עזרא
     

Service Category: 

סדנה להפרעות שינה