Answer: 

את הסדנאות מעבירים צוות המנחים המיומן שעברו הכשרה מקיפה ויסודית בפיזיולוגיה של
מנגנון השינה ובהנחיית קבוצות . הגברת אורית רוזן, הגברת רוני אגת ודוקטור עמרי בן עזרא
שלושתם

Service Category: 

סדנה להפרעות שינה