אורית רוזן
מנחה באלן קאר לסדנאות גמילה מעישון ופשוט לישון