Testimonial: 

דשנים-תמי, קבוצת AICL, כימיקלים לישראל בע"מ (כי"ל)

"רצינו לקיים את הסדנא לגמילה מעישון כהטבה לעובדים בעזרה על שמירת בריאותם. התהליך והליווי היו ללא רבב של חברת אלן קאר, תמיד היתה תמיכה והכוונה.
רוב המשתתפים בסדנא היו מאוד מרוצים הן מהתהליך, הן מהתוצאה והן מההטבה שניתנה להם ע"י המעביד. אני באופן אישי מרוצה מאוד ובהחלט ממליצה לארגונים נוספים לקיים את הפעילות.
מרב בינר – חשבת שכר

Service Category: 

גמילה מעישון

AICL

דשנים-תמי, קבוצת AICL, כימיקלים לישראל בע"מ (כי"ל)

"רצינו לקיים את הסדנא לגמילה מעישון כהטבה לעובדים בעזרה על שמירת בריאותם. התהליך והליווי היו ללא רבב של חברת אלן קאר, תמיד היתה תמיכה והכוונה.
רוב המשתתפים בסדנא היו מאוד מרוצים הן מהתהליך, הן מהתוצאה והן מההטבה שניתנה להם ע"י המעביד. אני באופן אישי מרוצה מאוד ובהחלט ממליצה לארגונים נוספים לקיים את הפעילות.
מרב בינר – חשבת שכר

AICL