Answer: 

במהלך הסדנה אנחנו מבינים את המניפולציה של מנגנון העישון. ברגע שזה קורה אנחנו לא רוצים יותר לעשן. הבנה כזאת יכולה להתרחש בתהליך קצר של 6 שעות.