Answer: 

מבחינתי תן לי להמשיך לעסוק בזה כל החיים, זה באמת דבר מדהים, חזק ומרגש. אנשים עובדים בכל מיני דברים, פה יש לנו את הזכות לעשות משהו שבאמת יש בו ערך אמיתי ולתת לאנשים את המתנה של החיים או את החיים במתנה.