Testimonial: 

הפסיק לעשן ב 6 שעות

אני בן 37, עישנתי קופסה ליום במשך 23 שנה ותמיד מכרתי לעצמי את הסיפור שאני לא מפסיק לעשן כי אני אוהב לעשן. לפני כחודש נתקלתי במודעת אינטרנט להפסקת עישון, לחצתי עליה רק כי היה כתוב "לא תלוי בכוח הרצון". הגעתי לסדנה בלי הרבה ציפיות אבל עם ראש פתוח, מנחת הסדנה, אורית רוזן, אמרה שבתום 6 שעות אני אצא מהסדנה לא מעשן מאושר – ותודה לאל… היא צדקה.
אז שוב אני רוצה להגיד תודה לאורית המדהימה ולמרכז שלכם – בפסח הזה יצאתי מעבדות לחירות, אני לא מעשן מאושר.

Service Category: 

גמילה מעישון

דודי זיתוני, 37

הפסיק לעשן ב 6 שעות

אני בן 37, עישנתי קופסה ליום במשך 23 שנה ותמיד מכרתי לעצמי את הסיפור שאני לא מפסיק לעשן כי אני אוהב לעשן. לפני כחודש נתקלתי במודעת אינטרנט להפסקת עישון, לחצתי עליה רק כי היה כתוב "לא תלוי בכוח הרצון". הגעתי לסדנה בלי הרבה ציפיות אבל עם ראש פתוח, מנחת הסדנה, אורית רוזן, אמרה שבתום 6 שעות אני אצא מהסדנה לא מעשן מאושר – ותודה לאל… היא צדקה.
אז שוב אני רוצה להגיד תודה לאורית המדהימה ולמרכז שלכם – בפסח הזה יצאתי מעבדות לחירות, אני לא מעשן מאושר.

דודי זיתוני, 37