Testimonial: 

לכל המעוניין,

חברת מיקרוסופט מקיימת בשנים האחרונות אקדמיה של קורסים לעובדים בנושאי השראה והעשרה (שאינם קשורים לעבודה היומיומית שלהם).
 

השנה, לאור צורך שעלה מהעובדים בשטח,  בחרנו בחברת "אלן קאר – הרשת הבינלאומית לשחרור מהתמכרויות" להפיק עבורנו קורס שיעשיר את העובדים בתחום ההתמכרויות.

אלן קאר, בנו קורס מרתק ומעשיר -  "התמכרויות יומיומיות " ובמשך 7 מפגשים, הציגו באופן מרתק ומעמיק, עם טובי המנחים בכל תחום, את התופעה של התמכרויות בחיי היומיום של כולנו.

בימינו כמעט לכל אדם יש הרגל או התמכרות מזיקה, החל מעישון סיגריות, התמכרות לסוכר וגלוטן, מסכים וטכנולוגיה, אלכוהול, קניות, תרופות ועוד. הקורס שופך אור חדש על תופעות אלו בחיינו במטרה להבין את המנגנונים הפיזיים והמנטליים המנהלים אותנו, כיצד הם מושפעים מסביבה חברה ותעשייה, מה מונע מאיתנו לשנות את אותם הרגלים, ולהגיע לשיאים חדשים להישגים יוצאי דופן בחיינו.
הקורס עבר דרך סיפורי עדות ממכורים שנגמלו, למידה ממומחים לטיפול בהתמכרויות, ועד מתן טיפים לעזרה לבני משפחה שזקוקים לתמיכה.

הקורס הופק ברמה המקצועית ביותר, והתכנים נגעו בכל המשתתפים גם אם לא הזדהו עם ההתמכרות שבה עוסק המפגש.

אני ממליצה לכל ארגון שמעוניין לתרום לרווחת העובדים, להעשיר אותם עם השתתפות בקורס הזה.

בברכה,

Inbar Dekel
BUSINESS SUPPORT
+972548190711
Idekel@microsoft.com

Service Category: 

גמילה מעישון

Include in Promotion Pages: 

מיקרוסופט

לכל המעוניין,

חברת מיקרוסופט מקיימת בשנים האחרונות אקדמיה של קורסים לעובדים בנושאי השראה והעשרה (שאינם קשורים לעבודה היומיומית שלהם).
 

השנה, לאור צורך שעלה מהעובדים בשטח,  בחרנו בחברת "אלן קאר – הרשת הבינלאומית לשחרור מהתמכרויות" להפיק עבורנו קורס שיעשיר את העובדים בתחום ההתמכרויות.

אלן קאר, בנו קורס מרתק ומעשיר -  "התמכרויות יומיומיות " ובמשך 7 מפגשים, הציגו באופן מרתק ומעמיק, עם טובי המנחים בכל תחום, את התופעה של התמכרויות בחיי היומיום של כולנו.

בימינו כמעט לכל אדם יש הרגל או התמכרות מזיקה, החל מעישון סיגריות, התמכרות לסוכר וגלוטן, מסכים וטכנולוגיה, אלכוהול, קניות, תרופות ועוד. הקורס שופך אור חדש על תופעות אלו בחיינו במטרה להבין את המנגנונים הפיזיים והמנטליים המנהלים אותנו, כיצד הם מושפעים מסביבה חברה ותעשייה, מה מונע מאיתנו לשנות את אותם הרגלים, ולהגיע לשיאים חדשים להישגים יוצאי דופן בחיינו.
הקורס עבר דרך סיפורי עדות ממכורים שנגמלו, למידה ממומחים לטיפול בהתמכרויות, ועד מתן טיפים לעזרה לבני משפחה שזקוקים לתמיכה.

הקורס הופק ברמה המקצועית ביותר, והתכנים נגעו בכל המשתתפים גם אם לא הזדהו עם ההתמכרות שבה עוסק המפגש.

אני ממליצה לכל ארגון שמעוניין לתרום לרווחת העובדים, להעשיר אותם עם השתתפות בקורס הזה.

בברכה,

Inbar Dekel
BUSINESS SUPPORT
+972548190711
Idekel@microsoft.com

מיקרוסופט