Testimonial: 

גמילה מעישון לעובדי עיריית אילת

בהתחלה זה נשמע דמיוני, יש אפשרות להפסיק לעשן בלי היפנוזה, מדבקות ניקוטין או עזרים אחרים. זה הולך ונהיה לא מציאותי כששומעים שכל התורה עוברת במגש פרונטלי של 6 שעות בלבד. השיא נשבר כשמתברר שאם לא מפסיקים לעשן מובטח החזר כספי מלא.עברנו שתי סדנאות והשלישית בדרך ובסוף לא יישארו עובדים מעשנים בעיריית אילת, אני מקווה. אני ממליצה בחום לכל מי שניסה להפסיק לעשן בעבר והתאכזב וגם למי שלא ניסה, זה הזמן וזה קל.
אוטמזגין מירי, מ"מ מנהלת מחלקת הדרכה ורווחת העובד,

Service Category: 

גמילה מעישון

עיריית אילת

גמילה מעישון לעובדי עיריית אילת

בהתחלה זה נשמע דמיוני, יש אפשרות להפסיק לעשן בלי היפנוזה, מדבקות ניקוטין או עזרים אחרים. זה הולך ונהיה לא מציאותי כששומעים שכל התורה עוברת במגש פרונטלי של 6 שעות בלבד. השיא נשבר כשמתברר שאם לא מפסיקים לעשן מובטח החזר כספי מלא.עברנו שתי סדנאות והשלישית בדרך ובסוף לא יישארו עובדים מעשנים בעיריית אילת, אני מקווה. אני ממליצה בחום לכל מי שניסה להפסיק לעשן בעבר והתאכזב וגם למי שלא ניסה, זה הזמן וזה קל.
אוטמזגין מירי, מ"מ מנהלת מחלקת הדרכה ורווחת העובד,

עיריית אילת