Testimonial: 

"אני נכחתי בשתי הרצאות וזה היה פשוט מרתק. לא שמעתי אף פעם הרצאה בדרך כזו. התלמידים שיתפו פעולה והיו מאוד אמפאטיים להסברים ולדוגמאות. תודה רבה ויישר כח."

Service Category: 

מניעה לבני נוער

ראובן אחראי מניעת עישון, חטיבת בן גוריון פ"ת

"אני נכחתי בשתי הרצאות וזה היה פשוט מרתק. לא שמעתי אף פעם הרצאה בדרך כזו. התלמידים שיתפו פעולה והיו מאוד אמפאטיים להסברים ולדוגמאות. תודה רבה ויישר כח."

ראובן אחראי מניעת עישון, חטיבת בן גוריון פ"ת