Testimonial: 

הייתי בסדנת פשוט לישון וקמתי שמחה אחרי 7שעות שינה!!

אני לא זוכרת מתי היתה הפעם האחרונה שזה קרה

Quoted by: 

מלכה בן מנשה, פברואר 2019

Service Category: 

סדנה להפרעות שינה

מלכה בן מנשה, פברואר 2019

הייתי בסדנת פשוט לישון וקמתי שמחה אחרי 7שעות שינה!!

אני לא זוכרת מתי היתה הפעם האחרונה שזה קרה

מלכה בן מנשה, פברואר 2019