Testimonial: 

"סבלתי מבעיות שינה למעלה מ 3 שנים. מה לא ניסיתי? כדורי מלטונין, הרפיה, דיקור, מדבקות וכדורי שינה. שום דבר לא ממש עזר. במקרה נתקלתי בסדנת “פשוט לישון” בגלישה ברשת. באתי עם הרבה חששות וספקנות, שזה בטח יצטרף לרשימת הניסיונות שכשלו. במהלך הסדנה קיבלתי הרבה מידע ועצות מעשיות , וכבר בלילה הראשון היה שיפור. בקיצור, סבל של שנים הסתיים בעקבות ערב אחד ונכונות להקשיב למנחים. תודות רבות"

Service Category: 

סדנה להפרעות שינה

יונה, אוגוסט 2018

"סבלתי מבעיות שינה למעלה מ 3 שנים. מה לא ניסיתי? כדורי מלטונין, הרפיה, דיקור, מדבקות וכדורי שינה. שום דבר לא ממש עזר. במקרה נתקלתי בסדנת “פשוט לישון” בגלישה ברשת. באתי עם הרבה חששות וספקנות, שזה בטח יצטרף לרשימת הניסיונות שכשלו. במהלך הסדנה קיבלתי הרבה מידע ועצות מעשיות , וכבר בלילה הראשון היה שיפור. בקיצור, סבל של שנים הסתיים בעקבות ערב אחד ונכונות להקשיב למנחים. תודות רבות"

יונה, אוגוסט 2018