Testimonial: 

(מתוך פוסט שפורסם בפייסבוק)
“לא חבל על הכסף? את בטוחה שזה יעזור? אלה היו חלק מהשאלות שנשאלתי כשסיפרתי לחברים שאני הולכת לסדנת שינה. איך הגעתי לזה? במקרה פתאום זה קפץ לי פה בפייסבוק.. התשובה שלי הייתה: לא בטוחה שזה יעזור אבל בטוחה ששווה לנסות. כבר שנים שאני מתלוננת על כך שאני ישנה בין 5-6 שעות גג ,מתעוררת עייפה ולא מצליחה להירדם. מה אכפת לי ״לבזבז״ עוד חמש שעות מהחיים על ניסיון לתת לעצמי מתנה כל כך גדולה. וכך מצאתי את עצמי בסדנה די הזויה עם עוד 6 אנשים מיואשים כמוני שלא מצליחים לישון בלילות. היו שם מכל הסוגים והמינים. ישבתי שם צינית, מיואשת חשבתי לעצמי שהם כמעט ולא חידשו לי כלום אין שום תרופת פלא זה בטח לא יעבוד. ומאז כבר עבר שבוע וכבמטה של קסם ישנתי בכל אחד משבעת הימים הללו בין 7-8 שעות. אין לי תשובה איך…"

Service Category: 

סדנה להפרעות שינה

לקוחה מרוצה, ינואר 2019

(מתוך פוסט שפורסם בפייסבוק)
“לא חבל על הכסף? את בטוחה שזה יעזור? אלה היו חלק מהשאלות שנשאלתי כשסיפרתי לחברים שאני הולכת לסדנת שינה. איך הגעתי לזה? במקרה פתאום זה קפץ לי פה בפייסבוק.. התשובה שלי הייתה: לא בטוחה שזה יעזור אבל בטוחה ששווה לנסות. כבר שנים שאני מתלוננת על כך שאני ישנה בין 5-6 שעות גג ,מתעוררת עייפה ולא מצליחה להירדם. מה אכפת לי ״לבזבז״ עוד חמש שעות מהחיים על ניסיון לתת לעצמי מתנה כל כך גדולה. וכך מצאתי את עצמי בסדנה די הזויה עם עוד 6 אנשים מיואשים כמוני שלא מצליחים לישון בלילות. היו שם מכל הסוגים והמינים. ישבתי שם צינית, מיואשת חשבתי לעצמי שהם כמעט ולא חידשו לי כלום אין שום תרופת פלא זה בטח לא יעבוד. ומאז כבר עבר שבוע וכבמטה של קסם ישנתי בכל אחד משבעת הימים הללו בין 7-8 שעות. אין לי תשובה איך…"

לקוחה מרוצה, ינואר 2019