Testimonial: 

אני ממליצה על סדנאות אלן קאר להפסקת עישון בארגונים. ניכר בפעילותם כי מדובר בצוות מקצועי, סימפטי, היודע את מלאכתו, הן בשלבי התכנון, הן בשלבי השיווק ובעיקר בשלב סדנת הגמילה. הסדנה הועברה ע"י מנחה מקצועית ואיכותית, שהצליחה לרתום את הנוכחים לצאת לדרך חדשה. בהחלט מדובר בפעילות רווחה מומלצת לארגונים.
בברכה, תמירה פולק
מנהלת מחלקת רווחה והדרכה - הגיחון

Service Category: 

גמילה מעישון

הגיחון

אני ממליצה על סדנאות אלן קאר להפסקת עישון בארגונים. ניכר בפעילותם כי מדובר בצוות מקצועי, סימפטי, היודע את מלאכתו, הן בשלבי התכנון, הן בשלבי השיווק ובעיקר בשלב סדנת הגמילה. הסדנה הועברה ע"י מנחה מקצועית ואיכותית, שהצליחה לרתום את הנוכחים לצאת לדרך חדשה. בהחלט מדובר בפעילות רווחה מומלצת לארגונים.
בברכה, תמירה פולק
מנהלת מחלקת רווחה והדרכה - הגיחון

הגיחון