Testimonial: 

אחרי לבטים רבים קיבלנו החלטה להפוך את המפעל למקום עבודה נקי מעישון, ההחלטה נתמכה משיקולי בריאות וגם משיקולים כספיים ברור היה לנו כי מהפכה מהסוג הזה - תהיה גזרה לא קלה עבור חלק מהעובדים שלנו, ועל כך ביקשנו תמיכה ממומחים. בחרנו באלן קאר - מצאנו ששיטה זו היא האמינה ביותר והמבטיחה ביותר מבחינת תוצאות. הגיע אלינו עומר שניהל את התהליך מא' ועד ת' במקצועיות רבה. לבסוף הגיעה אורית המנחה שהצליחה להעביר את השיטה הלאה - ולהפוך את האנשים הללו ממעשנים מכורים - ללא מעשנים מאושרים. התוצאות מדברות בעד עצמן במהלך התוכנית השתתפו 17 עובדים - מתוכם 14 הפסיקו לעשן ו- 3 עדיין בתהליך. לאור התוצאות הנ"ל אנו רואים את התוכנית כהצלחה גדולה. תודה רבה לכם.
הדס הינדי - מנהלת מש"א

Service Category: 

גמילה מעישון

תאת טכנולוגיות

אחרי לבטים רבים קיבלנו החלטה להפוך את המפעל למקום עבודה נקי מעישון, ההחלטה נתמכה משיקולי בריאות וגם משיקולים כספיים ברור היה לנו כי מהפכה מהסוג הזה - תהיה גזרה לא קלה עבור חלק מהעובדים שלנו, ועל כך ביקשנו תמיכה ממומחים. בחרנו באלן קאר - מצאנו ששיטה זו היא האמינה ביותר והמבטיחה ביותר מבחינת תוצאות. הגיע אלינו עומר שניהל את התהליך מא' ועד ת' במקצועיות רבה. לבסוף הגיעה אורית המנחה שהצליחה להעביר את השיטה הלאה - ולהפוך את האנשים הללו ממעשנים מכורים - ללא מעשנים מאושרים. התוצאות מדברות בעד עצמן במהלך התוכנית השתתפו 17 עובדים - מתוכם 14 הפסיקו לעשן ו- 3 עדיין בתהליך. לאור התוצאות הנ"ל אנו רואים את התוכנית כהצלחה גדולה. תודה רבה לכם.
הדס הינדי - מנהלת מש"א

תאת טכנולוגיות