Testimonial: 

כשעומר מאלן קאר פנה אלי בפעם הראשונה אמרתי לו שהעובדים אצלנו לא רוצים להפסיק לעשן. וכך האמנתי - מכיוון שזה מה שהעובדים אמרו לי. עומר לא התרגש מהאמירה - יש לו ניסיון, הוא ניהל את התהליך מולי וסייע לי לתקשר לעובדים בצורה אפקטיבית ומשכנעת. העובדים החליטו להשתתף בסדנה להפסקת עישון עם מעל 85% הצלחה והיד עוד נטויה. מעבר לערך העצום בעיני של שמירה על בריאות האנשים שלי (ופירגון למשפחות שלהם – סביבה נטולת עשן) – אני מרגישה שעשינו מצווה גדולה, וזה בלי להזכיר את החיסכון בכסף של כל אחד ואחד מהם. זה יצר אווירה מדהימה אצלנו בארגון והתעניינות של עובדים נוספים בסדנה כזו.
אנחנו נמשיך ונעשה סדנאות נוספות ותודה לאלן קאר.
מירה מי דן | מנהלת משאבי אנוש | מרלו"ג אסם 054-6767256
לכל מאן דבעי, אצלנו בחברה לא מעשנים הרבה. לפחות ככה חשבתי עד המפגש של אלן קאר ואז ראיתי את כל המעשנים ה"חברתיים", אלו שבטוחים שהם לא מעשנים ושהם יכולים להפסיק מתי שהם רוצים. כולם הגיעו סקפטיים וחששנים והגענו ל 79% הצלחה! אני לא מבינה איך זה עובד אני רק מבינה שבהחלטה להביא את אלן קאר לארגון עשיתי מצווה, ענקית למשפחות העובדים, לעובדים עצמם, לארגון, לי כמנהלת רווחה - ושכל הצדדים מרוצים, אני יודעת שעשיתי את הדבר הנכון.
מורן בוחניק - פתרונות אפקטיביים- משאבי אנוש

Service Category: 

גמילה מעישון

אסם

כשעומר מאלן קאר פנה אלי בפעם הראשונה אמרתי לו שהעובדים אצלנו לא רוצים להפסיק לעשן. וכך האמנתי - מכיוון שזה מה שהעובדים אמרו לי. עומר לא התרגש מהאמירה - יש לו ניסיון, הוא ניהל את התהליך מולי וסייע לי לתקשר לעובדים בצורה אפקטיבית ומשכנעת. העובדים החליטו להשתתף בסדנה להפסקת עישון עם מעל 85% הצלחה והיד עוד נטויה. מעבר לערך העצום בעיני של שמירה על בריאות האנשים שלי (ופירגון למשפחות שלהם – סביבה נטולת עשן) – אני מרגישה שעשינו מצווה גדולה, וזה בלי להזכיר את החיסכון בכסף של כל אחד ואחד מהם. זה יצר אווירה מדהימה אצלנו בארגון והתעניינות של עובדים נוספים בסדנה כזו.
אנחנו נמשיך ונעשה סדנאות נוספות ותודה לאלן קאר.
מירה מי דן | מנהלת משאבי אנוש | מרלו"ג אסם 054-6767256
לכל מאן דבעי, אצלנו בחברה לא מעשנים הרבה. לפחות ככה חשבתי עד המפגש של אלן קאר ואז ראיתי את כל המעשנים ה"חברתיים", אלו שבטוחים שהם לא מעשנים ושהם יכולים להפסיק מתי שהם רוצים. כולם הגיעו סקפטיים וחששנים והגענו ל 79% הצלחה! אני לא מבינה איך זה עובד אני רק מבינה שבהחלטה להביא את אלן קאר לארגון עשיתי מצווה, ענקית למשפחות העובדים, לעובדים עצמם, לארגון, לי כמנהלת רווחה - ושכל הצדדים מרוצים, אני יודעת שעשיתי את הדבר הנכון.
מורן בוחניק - פתרונות אפקטיביים- משאבי אנוש

אסם