Testimonial: 

לפני כחודשיים קיימנו סדנה לגמילה מעישון של חברת אלן קאר במועצה האזורית חבל מודיעין. עובדי אלן קאר וביניהם עומר ועדן בפרט היו איתי בקשר מהרגע הראשון בו התחלנו במועצה לחשוב על קיום סדנה זו. לאורך כל הדרך עומר פעל במקצועיות רבה תוך הקפדה על הפרטים הקטנים ובכל שאלה שעלתה הוא ענה באדיבות ותמיד ניסה לסייע. בזכות עבודתו המעולה ועבודתם של שאר אנשי הצוות באלן קאר הצלחנו לגייס מספר עובדים להשתתף בהרצאת הפתיחה ובה עומר גרם לפתיחות מחשבתית גם לאנשים שהיו באנטי מוחלט והיו סקפטיים. אלן קאר ועומר יצאו מגדרם בכדי לסייע לנו לקיים את הסדנה ולעודד עובדים להירשם ובסופו של דבר גם
להיגמל מעישון. זה אינו דבר המובן מאילו במיוחד במועצה שלנו בה יש מספר לא מבוטל של מעשנים, שמעשנים 30 ו- 40 שנה. בתחילת הדרך לא הכרתי את אלן קאר, ולא ידעתי האם הסדנה באמת תעבוד. הופתעתי לגלות עד כמה הסדנה שהעבירה רונה הייתה משמעותית ומלבד עובדת אחת כל מי שהשתתף בה הפסיק לעשן!!!
עומר, עדן , רונה, וכל צוות אלן קאר - עובדי המועצה ואני רוצים לומר לכם
תודה רבה :-)
סיון לוי - אחראית פעילות מועצה אזורית חבל מודיעין

Service Category: 

גמילה מעישון

מועצה אזורית חבל מודיעין

לפני כחודשיים קיימנו סדנה לגמילה מעישון של חברת אלן קאר במועצה האזורית חבל מודיעין. עובדי אלן קאר וביניהם עומר ועדן בפרט היו איתי בקשר מהרגע הראשון בו התחלנו במועצה לחשוב על קיום סדנה זו. לאורך כל הדרך עומר פעל במקצועיות רבה תוך הקפדה על הפרטים הקטנים ובכל שאלה שעלתה הוא ענה באדיבות ותמיד ניסה לסייע. בזכות עבודתו המעולה ועבודתם של שאר אנשי הצוות באלן קאר הצלחנו לגייס מספר עובדים להשתתף בהרצאת הפתיחה ובה עומר גרם לפתיחות מחשבתית גם לאנשים שהיו באנטי מוחלט והיו סקפטיים. אלן קאר ועומר יצאו מגדרם בכדי לסייע לנו לקיים את הסדנה ולעודד עובדים להירשם ובסופו של דבר גם
להיגמל מעישון. זה אינו דבר המובן מאילו במיוחד במועצה שלנו בה יש מספר לא מבוטל של מעשנים, שמעשנים 30 ו- 40 שנה. בתחילת הדרך לא הכרתי את אלן קאר, ולא ידעתי האם הסדנה באמת תעבוד. הופתעתי לגלות עד כמה הסדנה שהעבירה רונה הייתה משמעותית ומלבד עובדת אחת כל מי שהשתתף בה הפסיק לעשן!!!
עומר, עדן , רונה, וכל צוות אלן קאר - עובדי המועצה ואני רוצים לומר לכם
תודה רבה :-)
סיון לוי - אחראית פעילות מועצה אזורית חבל מודיעין

מועצה אזורית חבל מודיעין