Testimonial: 

ברצוננו להודות לכם על כך שהצלחתם לגמול עובדים מעשנים בחברתנו! כמו כן, אנו מודים לכם על יחס ושירות מדהימים שקיבלנו מכם. התחלנו בסדנת הכנה לגמילה מעישון שהייתה סוחפת ומעניינת אשר הצליחה להשאיר חותם בעובדים מעשנים רבים (הרבה מעבר לציפיותינו).
לאחר מכן המשכנו לסדנת גמילה מעישון, שמחוויות וסיפורי המשתתפים הייתה מקצועית וטובה. לראיה, 55% ממשתתפי הסדנה הפסיקו לעשן מיד בסיומה. יתר העובדים שהשתתפו נעזרים במעגלי התמיכה אותם מעניקה חברת אלן קאר למשתתפי הסדנה. תודה רבה לכם על כך שהצלחתם להפוך חלק מעובדינו ללא מעשנים מאושרים וסייעתם לנו בשמירה על בריאות עובדינו!
בברכה, ליאור ממן רכזת הדרכה.

Service Category: 

גמילה מעישון

מפעל דורות

ברצוננו להודות לכם על כך שהצלחתם לגמול עובדים מעשנים בחברתנו! כמו כן, אנו מודים לכם על יחס ושירות מדהימים שקיבלנו מכם. התחלנו בסדנת הכנה לגמילה מעישון שהייתה סוחפת ומעניינת אשר הצליחה להשאיר חותם בעובדים מעשנים רבים (הרבה מעבר לציפיותינו).
לאחר מכן המשכנו לסדנת גמילה מעישון, שמחוויות וסיפורי המשתתפים הייתה מקצועית וטובה. לראיה, 55% ממשתתפי הסדנה הפסיקו לעשן מיד בסיומה. יתר העובדים שהשתתפו נעזרים במעגלי התמיכה אותם מעניקה חברת אלן קאר למשתתפי הסדנה. תודה רבה לכם על כך שהצלחתם להפוך חלק מעובדינו ללא מעשנים מאושרים וסייעתם לנו בשמירה על בריאות עובדינו!
בברכה, ליאור ממן רכזת הדרכה.

מפעל דורות