Testimonial: 

עומר שלום,
אנא העבר למנהליך את תודתי העמוקה על קיום הסדנא.
מגיע לכם תודה גדולה, בזכות קיום הסדנא לפחות שישה עובדים הפסיקו לעשן ועוד אחד או שניים שלא היו בסדנא ו"תומרצו" ע"י עובדים שכן היו שם. אציין שבהחלט הייתי סקפטי אם זה יצליח או לא, אבל כשרואים את העובדים שעישנו עשרות שנים - מפסיקים אחרי מפגש אחד - אין ברירה אלא להתפעל! תודה מיוחדת לעדן שניהלה את הפרוייקט ביד רמה, במקצועיות ובחן . מגיע גם תודה לעומר שיזם את הכל, העביר את מפגש ההכנה במקצועיות ורתם את העובדים להיכנס לכל התהליך הזה.
שוב תודה
ענר עמירם - מנהל מפעל "לביא תעשיות"

Service Category: 

גמילה מעישון

לביא תעשיות

עומר שלום,
אנא העבר למנהליך את תודתי העמוקה על קיום הסדנא.
מגיע לכם תודה גדולה, בזכות קיום הסדנא לפחות שישה עובדים הפסיקו לעשן ועוד אחד או שניים שלא היו בסדנא ו"תומרצו" ע"י עובדים שכן היו שם. אציין שבהחלט הייתי סקפטי אם זה יצליח או לא, אבל כשרואים את העובדים שעישנו עשרות שנים - מפסיקים אחרי מפגש אחד - אין ברירה אלא להתפעל! תודה מיוחדת לעדן שניהלה את הפרוייקט ביד רמה, במקצועיות ובחן . מגיע גם תודה לעומר שיזם את הכל, העביר את מפגש ההכנה במקצועיות ורתם את העובדים להיכנס לכל התהליך הזה.
שוב תודה
ענר עמירם - מנהל מפעל "לביא תעשיות"

לביא תעשיות