Testimonial: 

כמה מילים על הסדנא וכל ההתנהלות מסביב. אנחנו, הנהלת מפעל טבע בכפ"ס והעובדים שעברו את הסדנאות, מאוד מרוצים מהשירות ומההתנהלות אל מול אלן קאר, הכל התנהל בצורה מאוד פשוטה והמענה היה מידי לכל דבר ועניין. הרגשנו שמאוד הולכים לקראתנו בכל בקשה ופותרים סוגיות שונות ביעילות רבה. (היינו בקשר עם עדן ועומר המקסימים). בכל הנוגע לפרסום- טרם קיום ההרצאות, הגיעו לאתר דיילי רישום במשך שלושה ימים. הם עברו בין כל העובדים, דיברו איתם ורשמו אותם להרצאת החשיפה, זה עזר ותרם רבות להיענות הגבוהה שהייתה בקרב העובדים. הרצאת החשיפה והסדנאות עצמן בוצעו בצורה מאוד מקצועית ומעניינת, אנחנו עדיין מקבלים פידבק מעולה מהעובדים כאשר מרביתם הפסיקו לעשן. אלה שטרם הפסיקו לעשן קיבלו, לפנים משורת הדין, סדנת חיזוק פה אצלנו באתר. בקיצור ולעניין, אני מאוד ממליצה על אלן קאר לסדנאות הגמילה מעישון, בעזרתם 40 מעובדי המפעל שלנו נתנו לעצמם מתנה לשנה החדשה והכניסו את הבריאות חזרה לחייהם.
הילה 0880225-054

Service Category: 

גמילה מעישון

טבע

כמה מילים על הסדנא וכל ההתנהלות מסביב. אנחנו, הנהלת מפעל טבע בכפ"ס והעובדים שעברו את הסדנאות, מאוד מרוצים מהשירות ומההתנהלות אל מול אלן קאר, הכל התנהל בצורה מאוד פשוטה והמענה היה מידי לכל דבר ועניין. הרגשנו שמאוד הולכים לקראתנו בכל בקשה ופותרים סוגיות שונות ביעילות רבה. (היינו בקשר עם עדן ועומר המקסימים). בכל הנוגע לפרסום- טרם קיום ההרצאות, הגיעו לאתר דיילי רישום במשך שלושה ימים. הם עברו בין כל העובדים, דיברו איתם ורשמו אותם להרצאת החשיפה, זה עזר ותרם רבות להיענות הגבוהה שהייתה בקרב העובדים. הרצאת החשיפה והסדנאות עצמן בוצעו בצורה מאוד מקצועית ומעניינת, אנחנו עדיין מקבלים פידבק מעולה מהעובדים כאשר מרביתם הפסיקו לעשן. אלה שטרם הפסיקו לעשן קיבלו, לפנים משורת הדין, סדנת חיזוק פה אצלנו באתר. בקיצור ולעניין, אני מאוד ממליצה על אלן קאר לסדנאות הגמילה מעישון, בעזרתם 40 מעובדי המפעל שלנו נתנו לעצמם מתנה לשנה החדשה והכניסו את הבריאות חזרה לחייהם.
הילה 0880225-054

טבע