Testimonial: 

שמענו על הפעילות שלכם ועזרתכם למעשנים בחברות אחרות והחלטנו לקיים גם אצלנו. הליווי של אלן קאר היה מצויין ורציני לאורך כל הדרך. אנשים יצאו מהסדנא וזרקו את הסיגריות דבר שעשה שקט מעישון בארגון.
הפסקתי בעצמי כך שאני בהחלט מרוצה, לא האמנתי שזה יקרה. הייתה תחושה נהדרת ונעשתה עבודה טובה. אני בהחלט ממליצה לארגונים אחרים, זה טוב לאנשים וטוב גם לארגון."
אורנה לנצ'בסקי – משאבי אנוש. 03-5571335

Service Category: 

גמילה מעישון

איתוראן

שמענו על הפעילות שלכם ועזרתכם למעשנים בחברות אחרות והחלטנו לקיים גם אצלנו. הליווי של אלן קאר היה מצויין ורציני לאורך כל הדרך. אנשים יצאו מהסדנא וזרקו את הסיגריות דבר שעשה שקט מעישון בארגון.
הפסקתי בעצמי כך שאני בהחלט מרוצה, לא האמנתי שזה יקרה. הייתה תחושה נהדרת ונעשתה עבודה טובה. אני בהחלט ממליצה לארגונים אחרים, זה טוב לאנשים וטוב גם לארגון."
אורנה לנצ'בסקי – משאבי אנוש. 03-5571335

איתוראן