Testimonial: 

מי שהגה את הרעיון להזמין אלינו לארגון את 'אלן קאר' ולקיים פעילות להפסקת עישון, היה מנכ"ל החברה. הוא עשה זאת מתוך כוונה לקדם מיזם בריאותי ולנסות לצמצם משמעותית את היקף ההפסקות במהלך העבודה שהיו לדעתו מוגזמים. תהליך הגמילה מעישון שכלל מפגש הכנה וסדנה, אשר התקיימו אצלנו בארגון נוהלו בצורה נפלאה כמו גם הנכונות ללכת לקראת, הגמישות והסבלנות מצד צוות אלן קאר. בתום הסדנה הגיבו המשתתפים בהתלהבות רבה. למעט שניים, כל שאר המשתתפים שומרים בגאווה על ההישג עד היום, כלומר לא מעשנים מאושרים.אני מאד מרוצה מהתוצאה כמו גם העובדים שהצליחו וממליצה בחום לארגונים אחרים לקיים את הפעילות הזו עם 'אלן קאר'. ההשקעה אינה גדולה וההחזר ענק. אנו שמחים שהצלחנו לעזור לעובדים שלנו לשמור על בריאותם וגם לחסוך לעצמם כסף.
תמי מלול, מנהלת משאבי אנוש 050-8678389 / 02-6294821

Service Category: 

גמילה מעישון

רגבה

מי שהגה את הרעיון להזמין אלינו לארגון את 'אלן קאר' ולקיים פעילות להפסקת עישון, היה מנכ"ל החברה. הוא עשה זאת מתוך כוונה לקדם מיזם בריאותי ולנסות לצמצם משמעותית את היקף ההפסקות במהלך העבודה שהיו לדעתו מוגזמים. תהליך הגמילה מעישון שכלל מפגש הכנה וסדנה, אשר התקיימו אצלנו בארגון נוהלו בצורה נפלאה כמו גם הנכונות ללכת לקראת, הגמישות והסבלנות מצד צוות אלן קאר. בתום הסדנה הגיבו המשתתפים בהתלהבות רבה. למעט שניים, כל שאר המשתתפים שומרים בגאווה על ההישג עד היום, כלומר לא מעשנים מאושרים.אני מאד מרוצה מהתוצאה כמו גם העובדים שהצליחו וממליצה בחום לארגונים אחרים לקיים את הפעילות הזו עם 'אלן קאר'. ההשקעה אינה גדולה וההחזר ענק. אנו שמחים שהצלחנו לעזור לעובדים שלנו לשמור על בריאותם וגם לחסוך לעצמם כסף.
תמי מלול, מנהלת משאבי אנוש 050-8678389 / 02-6294821

רגבה