Testimonial: 

קאר רצה שיקנו לכל העובדים את הספר החליטו לקחת את זה צעד קדימה ולהביא את הסדנא. רצינו לשדרג להם את אורח החיים הבריא וזה חשוב לעודד אותם להפסיק לעשן. התהליך כולו היה נפלא וכך גם הליווי הצמוד שקיבלנו מארגון 'אלן קאר'. בשיחות שקיימנו עם המשתתפים לאחר הסדנה, מרביתם סיפרו שהם לא האמינו עד כמה שזה היה להם פשוט וקל. כל אחד ואחת מהם היו מאד סקפטיים לפני הסדנה וכולם גם ניסו דרכים רבות קודם לכן להפסיק לעשן אך ללא הצלחה. וכשהם הגיעו לסדנה של 'אלן קאר' כולם ציינו כי סוף סוף הם מצאו משהו שעבד והצליח. כמי שממונה על משאבי האנוש והרווחה בחברה אני מאד מרוצה מהתוצאה ואני בהחלט ממליצה גם לארגונים אחרים לקיים פעילות זו אצלם.
מורן נופרבר אחראית רווחה ופיתוח ארגוני

Service Category: 

גמילה מעישון

אקסלנס

קאר רצה שיקנו לכל העובדים את הספר החליטו לקחת את זה צעד קדימה ולהביא את הסדנא. רצינו לשדרג להם את אורח החיים הבריא וזה חשוב לעודד אותם להפסיק לעשן. התהליך כולו היה נפלא וכך גם הליווי הצמוד שקיבלנו מארגון 'אלן קאר'. בשיחות שקיימנו עם המשתתפים לאחר הסדנה, מרביתם סיפרו שהם לא האמינו עד כמה שזה היה להם פשוט וקל. כל אחד ואחת מהם היו מאד סקפטיים לפני הסדנה וכולם גם ניסו דרכים רבות קודם לכן להפסיק לעשן אך ללא הצלחה. וכשהם הגיעו לסדנה של 'אלן קאר' כולם ציינו כי סוף סוף הם מצאו משהו שעבד והצליח. כמי שממונה על משאבי האנוש והרווחה בחברה אני מאד מרוצה מהתוצאה ואני בהחלט ממליצה גם לארגונים אחרים לקיים פעילות זו אצלם.
מורן נופרבר אחראית רווחה ופיתוח ארגוני

אקסלנס