Testimonial: 

גם הארגון שלנו הפסיק לעשן עם אלן קאר

לכבוד: חברת אלן קאר,
לפני חודש קיימנו סדנת הפסקת עישון באורמת וההשפעה של הסדנה עדיין מורגשת בשטח בחברה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להודות לכם על המקצועיות, התמיכה,השירותיות והמחויבות הגדולה שלכם לתהליך. מפגש ההכנה הועבר על ידי עומר בצורה נעימה, מצחיקה וכובשת, והצליחה לעורר סקרנות בקרב העובדים מה שהביא להיענות גבוהה מאוד להשתתפות בסדנה. בהמשך הסדנה עצמה הועברה על ידי גיא באופן מקצועי מאוד אשר אפשר לכל משתתף להתחבר לתכנים במידה הנכונה לו מה שלבסוף גם ניכר באחוזי ההצלחה הגבוהים. אני שמחה מאוד על ההזדמנות שניתנה לנו יחד להביא את הסדנה לעובדים באורמת ולתת להם פלטפורמה שתאפשר להם לקיים חיים בריאים יותר.
מרינה וצוות משאבי אנוש אורמת

Service Category: 

גמילה מעישון

אורמת מערכות

גם הארגון שלנו הפסיק לעשן עם אלן קאר

לכבוד: חברת אלן קאר,
לפני חודש קיימנו סדנת הפסקת עישון באורמת וההשפעה של הסדנה עדיין מורגשת בשטח בחברה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להודות לכם על המקצועיות, התמיכה,השירותיות והמחויבות הגדולה שלכם לתהליך. מפגש ההכנה הועבר על ידי עומר בצורה נעימה, מצחיקה וכובשת, והצליחה לעורר סקרנות בקרב העובדים מה שהביא להיענות גבוהה מאוד להשתתפות בסדנה. בהמשך הסדנה עצמה הועברה על ידי גיא באופן מקצועי מאוד אשר אפשר לכל משתתף להתחבר לתכנים במידה הנכונה לו מה שלבסוף גם ניכר באחוזי ההצלחה הגבוהים. אני שמחה מאוד על ההזדמנות שניתנה לנו יחד להביא את הסדנה לעובדים באורמת ולתת להם פלטפורמה שתאפשר להם לקיים חיים בריאים יותר.
מרינה וצוות משאבי אנוש אורמת

אורמת מערכות