Testimonial: 

היה סקפטי והפסיק לעשן

לפני שנה נכנסתי לאחת הסדנאות עם ספקות רבים שגובו ב 20 שנה של עישון מקצועי. הייתי ממש טוב בזה. למען האמת באתי לסדנא כי הבטחתי לזוגתי שתחייה ולא כי באמת רציתי להפרד מ"חברתי הטובה ביותר שתמיד היית שם לצידי". ואז, באופן מדהים (ונכון ומדויק להפליא שעשה את זה קל יחסית) הפסקתי לעשן!!! 20 שנה של הכנסת והוצאת עשן ירדו לטימיון ב 6 שעות!!! זה לא תקין!!!!

מי היה מאמין?? אני בטוח שלא! ודרך אגב לא עליתי גרם. מדהים! וזה עוד מפיו של זה שהמציא והפך את סקפטיות-ציניות למדע.

Service Category: 

גמילה מעישון

סקפטי לשעבר

היה סקפטי והפסיק לעשן

לפני שנה נכנסתי לאחת הסדנאות עם ספקות רבים שגובו ב 20 שנה של עישון מקצועי. הייתי ממש טוב בזה. למען האמת באתי לסדנא כי הבטחתי לזוגתי שתחייה ולא כי באמת רציתי להפרד מ"חברתי הטובה ביותר שתמיד היית שם לצידי". ואז, באופן מדהים (ונכון ומדויק להפליא שעשה את זה קל יחסית) הפסקתי לעשן!!! 20 שנה של הכנסת והוצאת עשן ירדו לטימיון ב 6 שעות!!! זה לא תקין!!!!

מי היה מאמין?? אני בטוח שלא! ודרך אגב לא עליתי גרם. מדהים! וזה עוד מפיו של זה שהמציא והפך את סקפטיות-ציניות למדע.

סקפטי לשעבר