Testimonial: 

נגמלה מעישון אחרי 35 שנים

כמי שעישנה במשך יותר מ 35 שנים ו"נהנתה מכל רגע",היום אני יודעת מהי הנאה באמת, ה"מקל" הזה לא מנהל לי את החיים יותר, והרבה פחדים שהיו מוסתרים במסך העשן נעלמו ועדיין נעלמים. לא נסיתי אף פעם להפסיק לעשן, ואני מאושרת שהגעתי לסדנה בזמן הנכון ובמקום הנכון. אין לי בעייה להיות ליד מעשנים, להיפך הרגשת החופש שלי רק מתעצמת. המלצתי החמה על השיטה, לא יודעת איך זה עובד, אבל העובדות מדברות בעד עצמן.

Service Category: 

גמילה מעישון

אתי גולן, ת"א

נגמלה מעישון אחרי 35 שנים

כמי שעישנה במשך יותר מ 35 שנים ו"נהנתה מכל רגע",היום אני יודעת מהי הנאה באמת, ה"מקל" הזה לא מנהל לי את החיים יותר, והרבה פחדים שהיו מוסתרים במסך העשן נעלמו ועדיין נעלמים. לא נסיתי אף פעם להפסיק לעשן, ואני מאושרת שהגעתי לסדנה בזמן הנכון ובמקום הנכון. אין לי בעייה להיות ליד מעשנים, להיפך הרגשת החופש שלי רק מתעצמת. המלצתי החמה על השיטה, לא יודעת איך זה עובד, אבל העובדות מדברות בעד עצמן.

אתי גולן, ת"א