Testimonial: 

לא מעשנת חמישה חודשים

כמה זמן כבר עבר? חמישה חודשים?
פשוט נהדר ,מאותו רגע שעישנתי את הסיגריה האחרונה בסדנה, שבה הייתי בטוחה שעוד אחזור אליכם לסדנה נוספת, לא נגעתי ולא חשבתי על לעשן סיגרייה אני לא יכולה להסביר את זה אבל אין לי כל רצון לעשן וגם לא להיות בקרבת מעשנים.
אני מרגישה כאילו זה ממש מטה קסמים ושעליי זה עבד ובגדול. אני מברכת אותכם ואת השיטה ומודה לכם מקרב לב.

Service Category: 

גמילה מעישון

בת אל מנחם

לא מעשנת חמישה חודשים

כמה זמן כבר עבר? חמישה חודשים?
פשוט נהדר ,מאותו רגע שעישנתי את הסיגריה האחרונה בסדנה, שבה הייתי בטוחה שעוד אחזור אליכם לסדנה נוספת, לא נגעתי ולא חשבתי על לעשן סיגרייה אני לא יכולה להסביר את זה אבל אין לי כל רצון לעשן וגם לא להיות בקרבת מעשנים.
אני מרגישה כאילו זה ממש מטה קסמים ושעליי זה עבד ובגדול. אני מברכת אותכם ואת השיטה ומודה לכם מקרב לב.

בת אל מנחם